Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Первый украинский нефрологический сайт проф. Д. Иванова Zepter
Технічна підтримка
Ми в соц. мережах
Google+

Дистанційна освіта в Україні: досвід, проблеми та перспективиЗа роки незалежності України система освіти зазнала істотних змін. Постійно зростаючий обсяг нових знань, поява новітніх інформаційних технологій та засобів комунікації потребують нововведень в систему традиційної освіти. Однією з важливих тенденцій розвитку сучасної освіти стало широке впровадження різних дистанційних технологій навчання.

За роки незалежності України система освіти зазнала істотних змін. Постійно зростаючий обсяг нових знань, поява новітніх інформаційних технологій та засобів комунікації потребують нововведень в систему традиційної освіти. Однією з важливих тенденцій розвитку сучасної освіти стало широке впровадження різних дистанційних технологій навчання.

Сучасне суспільство висуває вимоги безперервності, неформальності, відкритості та дистанційності навчального процесу. Отже, освіта сьогодення повинна носити характер гнучкості та високої технологічності. Всі ці риси притаманні дистанційному освітньому процесу.

Тому особливої актуальності набувають дослідження, спрямовані на вивчення ефективності нових форм, методів, технологій та методик дистанційного навчання.

Використання дистанційного навчання сприяє вирішенню завдань підвищення ефективності навчальної діяльності учнів, організації навчального процесу, використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчально-виховного процесу.

Національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя» передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.

Відповідно до Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні [3] розвиток освітньої системи в Україні повинен мати такі наслідки:
 • поява нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і розповсюдження знань;
 • розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у навчальних закладах за традиційними формами внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів тощо;
 • реалізація системи безперервної освіти «через все життя», включаючи середню, довузівську, вищу та післядипломну;
 • індивідуалізація навчання при масовості освіти.
Саме поняття «дистанційне навчання» було сформульоване такими вченими, як М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган [2]. Кожен із цих авторів підкреслював окремий аспект цього методу. Та лише Десмонд Кіган зробив спробу поєднати більшість визначень і на цій основі сформулював такі важливі особливості та характеристики дистанційного навчання:
 • віддаленість вчителя та учня в часі або просторі, або ж і в часі, і в просторі одночасно;
 • визнання навчальним закладом: процес навчання визнається або сертифікується якою-небудь освітньою установою або організацією (такий тип навчання відрізняється від самонавчання – власними силами, без офіційного визнання з боку навчального закладу);
 • використання значної кількості технічних засобів (друкарських, аудіо- та відеозаписів або комп’ютерів), що об’єднує вчителів та учнів і забезпечує донесення змісту навчального курсу до користувача;
 • використання специфічних навчальних програм та матеріалів.
Дистанційне навчання – новий засіб реалізації процесу освіти, в основі якого закладено використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без прямого, особистого контакту між вчителем та учнем. Цей вид навчання є об’єктом дослідження зарубіжних та вітчизняних учених. Наукове забезпечення дистанційного навчання, проблеми й напрями досліджень цієї галузі розглядають В. Биков, Ю. Дорошенко, М. Жалдак та ін. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти в Україні та за її межами, підходи до їх реалізації у своїх працях розкрили Р. Гуревич, В. Олійник, Ю. Пасічник, О. Собаєва, П. Таланчук. Психолого-педагогічним аспектам і технологіям створення дистанційних курсів, контролю знань та їх оцінюванню присвячено роботи, авторами яких є Г. Балл, О. Григорова, В. Дейнеко, В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Сиротенко, О. Сорока та ін. Перспективи дистанційного навчання у навчальних закладах України і за кордоном досліджували Г. Козлакова, К. Корсак, П. Стефаненко та ін.

Під дистанційним навчанням розуміють обмін інформацією між педагогами і тими, хто навчається за допомогою електронних мереж чи інших засобів телекомунікацій. Учень при цьому одержує навчальну інформацію і завдання щодо її засвоєння, а потім результати своєї самостійної роботи надсилає педагогу, який оцінює якість та рівень засвоєння матеріалу. При цьому особиста діяльність учня із здобуття знань майже не організовується.
 
Серед найбільш часто використовуваних термінів, що відносяться до відкритого та дистанційного навчання, можна назвати такі: кореспондентна освіта, домашнє навчання, самостійне навчання, зовнішнє навчання, безперервне навчання, дистанційне навчання, самонавчання, навчання дорослих, навчання з опорою на технічні засоби, або опосередковане навчання, навчання з фокусуванням на учневі, відкрите навчання, відкритий доступ, гнучке навчання і розподілене навчання [1].

Отже, аналіз матеріалів, представлених у наукових джерелах, а також вивчення досвіду дистанційного навчання показує, що його організація має такі особливості: існування вчителя і учня і, як мінімум, наявність домовленості між ними; просторова роздільність вчителя і учня; просторова роздільність учня і навчального закладу; двонаправлена взаємодія вчителя і учня через особливу технологію організації навчального процесу; підбір матеріалів, спеціально призначених для дистанційного вивчення.

Література:
 1. Безпалько. В. П. Основы теории педагогических систем / В. П. Беспалько. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 204 с.
 2. Жовта І. Дистанційна освіта набирає обертів : в Україні і світі : [Про дистанц. форму навчання в Нац. авіац. ун-ті] / І. Жовта // Освіта України. – 2004. – 9 квіт. (№ 27/28). – С. 2.
 3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні від 20 груд. 2000 р. – К., 2000. – 12 с.
Новини
19.09.2017  Корейські вчені наблизилися до створення нових ліків від раку
19.09.2017  Дрони, що запускають серце після зупинки, можуть замінити швидку допомогу
19.09.2017  Ліки від малярії допоможуть людям з бічним аміотрофічним склерозом
19.09.2017  Часте зараження вірусними інфекціями зв'язали з проблемами в геномі
19.09.2017  Онкологи знайшли в червоній цибулі універсальні ліки проти раку
18.09.2017  Штучні судини допоможуть запобігти випаданню зубів
18.09.2017  Мед очищає судини зсередини і рятує від атеросклерозу, кажуть вчені
18.09.2017  Фахівці в кроці від перемоги над хворобою Паркінсона
18.09.2017  Програми вакцинації можуть провалитися через світову епідемію ожиріння
18.09.2017  Ліки від нудоти і блювоти може допомогти людям, що страждають від апное сну
17.09.2017  Кардіологи рекомендують сердечникам споживати гірчичне масло
17.09.2017  Усвідомленість врятує жінок від післяпологової депресії
17.09.2017  Хронічний біль і старече недоумство однозначно пов'язані, кажуть неврологи
16.09.2017  Доведено: зайві кілограми йдуть під впливом холоду
16.09.2017  Куріння матері під час вагітності негативно впливає на поведінку дітей
16.09.2017  Неправильний режим харчування збільшує ризик діабету і серцево-судинних захворювань
15.09.2017  Американські вчені збираються зайнятися відродженням мертвих людей
15.09.2017  Дослідники знайшли "перемикач", який відповідає за ріст пухлин
15.09.2017  Найагресивніший рак грудей можна вилікувати, довів експеримент
14.09.2017  Здорове серце є запорукою здорової психіки, стверджують лікарі
HINARI
PubMed