Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Издательский дом ЗАСЛАВСКИЙ Zepter
Технічна підтримка

Перевірки лікувальних закладів правоохоронними органамиОстаннім часом перевірка діяльності лікувальних установ представниками правоохоронних органів стала досить поширеним явищем. Прихід таких «гостей» до лікувального закладу звичайно не можна назвати приємною подією і до того ж існує хибна думка, що повноваження правоохоронних органів майже безмежні. Але це далеко від істини, тому спробуємо розібратися, які існують підстави для проведення перевірок правоохоронними органами, та як повинні себе поводити працівники медичних установ при проведенні таких перевірок.

Насамперед зазначимо, що відповідно до статті 19 Конституції України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами і доповне-ннями; далі — Конституція) органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноваженьта у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Отже, представники правоохоронних органів при виконанні своїх службових обов’язків, у тому числі прове- денні перевірок суб’єктів господарювання, повинні діяти виключ- но в межах і порядку, передбаченому чинним законодавством. В данній статті ми розглянемо процедуру та порядок здійснення перевірок і повноваження представників правоохоронних орга- нів, з якими найчастіше мають справу лікувальні заклади.

Прокуратура

Згідно зі статтею 23 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (зі змінами і доповненнями) вищий нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.

Діяльність, функції і повноваження органів прокуратури закріплені у статті 20 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII (зі змінами і доповненнями). Так, при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, зокрема, за письмовою вимогою і таких, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки.
Та на практиці, зазвичай, прокурорський нагляд за діяльністю лікувальних закладів здійснюється документальним чином. На адресу лікувального закладу надходить запит прокурора про надання інформації і документів (найчастіше за факсом), і такий запит, як правило, містить вимогу про надання інформації, яка містить лікарську таємницю. Одразу зазначимо, що підставою для таких прокурорських перевірок здебільшого є скарги пацієнтів, пов’язані з наданням медичної допомоги неналежної якості. У разі надходження такого прокурорського запиту, беручи до уваги достатньо широкі повноваження прокуратури, головний лікар зобов’язаний забезпечити реагування на такий запит через надання відомостей та документації, що запитуються.

Окрім того, слід пам’ятати, що посадові особи зобов’язані з’явитися на виклик прокурора та давати пояснення за обставинами, що виявлені під час прокурорської перевірки.

Міліція

Міністерство внутрішніх справ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об’єктів.

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, Управління боротьби з торгівлею людьми, Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю є спеціальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що належать до державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою та економічною злочинністю, і найчастіше працівники саме цих підрозділів навідуються до лікувальних закладів для здійснення перевірки.

Законодавчо повноваження зазначених структур містяться у трьох основних нормативних документах:
• Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-XII (зі змінами і доповненнями; далі — Закон № 565-XII);
• Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII (зі змінами і доповненнями);
• Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. (зі змінами і доповненнями).

На міліцію покладено обов’язки виявляти, припиняти, розкривати і попереджати злочини, застосовувати з цією метою оперативно-розшукові та профілактичні заходи, передбачені чиним законодавством (ст. 10 Закону № 565-XII). Саме для реалізації покладених на даний орган функцій, працівники міліції проводять перевірки.

Підстави для проведення перевірок працівниками міліції:
  • • Підставою для перевірки інформації, яка надійшла, про здійснення або підготовку до скоєння злочину (до порушення кримінальної справи) — у межах дослідчої перевірки — є зая ва чи повідомлення про злочин, що зареєстровані належним чином.
  • • Підставою для проведення оперативно-розшукових заходів — якщо порушено оперативно-розшукову справу — є відповідна постанова про заведення оперативно-розшукової справи.
  • • Підставою для проведення слідчих дій (обшук та виїмка, огляд місця події) є порушення кримінальної справи.
Документальне оформлення

Перевірка лікувального закладу представниками правоохоронних органів може здійснюватись лише за наявності у перевіряючих відповідного направлення на перевірку (п. 24 ст. 11 Закону № 565-XII). У направленні на перевірку повинна міститись така інформація:
• дата видачі направлення;
• назва підрозділу міліції;
• мета перевірки;
• вид перевірки;
• підстави для перевірки;
• дата початку та дата закінчення перевірки;
• посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку.
Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.

Якщо підставою для проведення перевірки в направленні зазначена заява про злочин або оперативно-розшукова справа, не зайвим буде поцікавитись про номер оперативно-розшукової справи або номер запису в Журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

Якщо мова йде про таку слідчу дію як обшук, то вона проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі і цінності, придбані злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, перебувають у конкретному приміщенні чи місці або у певної особи. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого, коли є точні дані, що предмети і документи, які мають значення для справи, перебувають у певної особи або певному місці. Відповідну постанову працівники міліції зобов’язані пред’явити керівнику лікувальної установи перш ніж розпочинати слідчі дії. І обшук, і виїмка проводяться обов’язково у присутності двох понятих.

Алгоритм дій

Коли до лікувального закладу прийшли представники міліції, насамперед необхідно перевірити особи перевіряючих, попросивши пред’явити службові посвідчення, адже відповідно до п. 2 статті 5 Закону № 565-XII працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та на вимогу пред’явити службове посвідчення.

Далі бажано зафіксувати дані правоохоронців та попросити міліціонерів надати для огляду документ, який є підставою для перевірки лікувального закладу, оскільки органи міліції мають право розпочати перевірку за умови наявності направлення на перевірку. Якщо ж такі документи або інформація відсутні, або їх відмовилися надати, або адреса місця перевірки не відповідає дійсності — головний лікар має повне право не допускати таких «гостей» до перевірки.
Крім того, в лікувальному закладі cлід завести журнал перевірок і пропонувати перевіряючим розписуватися в такому журналі. Вони, до речі, зобов’язані це зробити на вимогу керівництва лікувального закладу.

Треба пам’ятати, що завжди можна зателефонувати до відповідного підрозділу міліції задля перевірки наданої правоохоронцями інформації.

Слід мати на увазі, що при обшуку і виїмці вилучатися можуть лише ті предмети, які мають значення для справи. Всі вилучені документи й предмети повинні бути пред’явлені понятим і перелічені у протоколі обшуку або виїмки, чи в доданому до нього описі з детальним зазначенням їхньої назви та кількості. Зазвичай в лікувальних закладах здійснюється виїмка медичної або бухгалтерської документації, а тому не буде зайвим зняти копії з цих документів і залишити їх в лікувальному закладі.

За результатами проведених обшуку та/або виїмки складається протокол, в який вносяться всі подробиці слідчої дії: заяви присутніх осіб, тривалість слідчої дії, всі важливі обставини, опис предметів і документів, що вилучаються.

Слід звернути увагу, що підписи у протоколі повинні здійснюватись всіма власноруч одразу після проведення слідчої дії.

Якщо під час проведення виїмки або обшуку було вчинено порушення, важливо його детально зафіксувати і долучити до складеного протоколу, адже у разі оскарження дій слідчого саме такі заяви будуть найперше братися до уваги.

Важливо розуміти, що працівники медичного закладу не зобо в’язані будь-що пояснювати в ході перевірки або навіть при проведенні слідчих дій (виїмці або обшуку), оскільки відповідно до статті 63 Конституції особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе. Найчастіше деякі співробітники, побоюючись, що їх притягнуть до відповідальності за мовчання, можуть поширити конфіденційні відомості, зокрема, незаконно розголосити лікарську таємницю, тому краще провести відповідний інструктаж серед персоналу лікувального закладу.

Наостанок зазначимо, що будь-які незаконні дії під час перевірки, а також результати перевірки можна оскаржити у прокуратурі або суді. Оскарження може здійснюватися шляхом подачі скарг до органів прокуратури або до судових органів з вимогою визнати дії співробітників правоохоронних органів неправомірними.

НОРМАТИВНА БАЗА:

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами і доповненнями)
  • • Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. (зі змінами і доповненнями)
  • • Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-XII (зі змінами і доповненнями)
  • • Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII (зі змінами і доповненнями)
  • • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (зі змінами і доповненнями)
  • • Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII (зі змінами і доповненнями).
Джерело: babichpartners.com.ua
Новини
05.03.2022  Місто дбає про Головний прапор країни: сьогодні здійснили планові роботи із заміни полотнища (оновлено)
05.03.2022  Перша долікарська допомога
04.03.2022  Інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки в умовах військового нападу Росії на Україну
03.03.2022  ЯК ОТРИМАТИ ПЕНСІЮ ТА ГРОШОВІ ВИПЛАТИ В УКРПОШТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
03.03.2022  Створено Координаційний центр розміщення постраждалих від агресії РФ в Україні
02.03.2022  УРЯДОВА ЦІЛОДОБОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
02.03.2022  Що робити у разі радіоактивного зараження?
01.03.2022  Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії (оновлено)
01.03.2022  ПОТРАПЛЯННЯ В ТЕЛЕВЕЖУ! ТИМЧАСОВО МОЖЕ БУТИ ВІДСУТНЄ МОВЛЕННЯ ТЕЛЕКАНАЛІВ
01.03.2022  З Україною Європейський Союз точно буде міцніший – Глава держави на сесії Європарламенту
28.02.2022  У Міністерстві внутрішніх справ України надали громадянам поради, як поводити себе на блокпостах.
28.02.2022  ЯК ПОВОДИТИСЯ ПРИ ОБСТРІЛІ.
27.02.2022  Що робити при хімічному зараженні?
26.02.2022  ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВЧАСНУ ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
26.02.2022  У Києві зібрали поради для людей з інвалідністю на випадок надзвичайної ситуації (+відео)
25.02.2022  ВІТАЛІЙ КЛИЧКО: СТОЛИЦЯ ВСТУПИЛА В ФАЗУ ОБОРОНИ
25.02.2022  Національний банк та банківська система України надалі працюють
25.02.2022  СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ: ВСІМ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ РЕКОМЕНДОВАНО ПРИПИНИТИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА ОГОЛОСИТИ КАНІКУЛИ НА ДВА ТИЖНІ
24.02.2022  Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави, по всій території України запроваджується воєнний стан
30.06.2021  Вчені створили комп’ютер, що визначає біологічний вік мозку
HINARI
PubMed