Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Издательский дом ЗАСЛАВСКИЙ Zepter
Технічна підтримка
Ми в соц. мережах
Google+

Дистанційна освіта як різновид педагогічного Інтернет-дискурсу



Всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет має велику цінність для реалізації найрізноманітніших завдань у навчанні англійської мови як іноземної. За своєю сутністю Інтернет – одне з найважливіших джерел поточної інформації, яку дуже важко знайти в традиційному підручнику або навчальному посібнику. Різні Інтернет-ресурси, освітні програми, створені на основі Інтернет, широко використовуються в так званому Інтернет-дискурсі.

Всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет має велику цінність для реалізації найрізноманітніших завдань у навчанні англійської мови як іноземної. За своєю сутністю Інтернет – одне з найважливіших джерел поточної інформації, яку дуже важко знайти в традиційному підручнику або навчальному посібнику. Різні Інтернет-ресурси, освітні програми, створені на основі Інтернет, широко використовуються в так званому Інтернет-дискурсі.

У сучасній науці існує декілька визначень поняття «дискурс». В деяких працях вітчизняних лінгвістів (В.І.Карасик, Н.Д.Арутюнова) існує традиція трактувати поняття «дискурс» як «вербалізовану діяльність, яка реалізується в цілісному мовному творі, що містить не тільки лінгвістичні, але й екстралінгвістичні компоненти».

На думку В.І.Карасика, з позиції соціолінгвістики дискурс може бути двох типів: персональний (особистісно-орієнтований) та інституційний. В персональному дискурсі мовець виступає як особистість, в ньому відображається багатство його внутрішнього світу. В інституційному дискурсі особистість виступає як представник певного соціального інституту [1, c. 12].

Розглядаючи педагогічний дискурс, слід зазначити, що в ньому представлені як особистісно-орієнтований так і інституційний типи. Основою даного дискурсу є спілкування в межах статусно-рольових відносин.

Різновидом педагогічного Інтернет-дискурсу можна вважати дистанційну освіту. Позитивною рисою даної педагогічної взаємодії є той факт, що в результаті спілкування в Інтернеті зростає аудиторія, яку навчають, та колектив, який навчає. Крім того, завдяки інтерактивним властивостям Інтернету можливим є широке спілкування великої кількості учнів з великою кількістю викладачів.

Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми й методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного та комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи студентів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп'ютерів, телекомунікацій і є цілеспрямованим інтерактивним процесом взаємодії студентів та викладачів-модераторів. До переваг дистанційного навчання відносять асинхронність, доступність інформації, зменшення соціальної дистанції.

Ключовим елементом побудови дистанційного навчання сьогодні є інтерактивні мультимедійні навчальні курси, розміщені на спеціалізованих сайтах або порталах, що забезпечують нормальну підтримку, як учбового процесу, так і контролю за процесом навчання [2, c. 39].

Найважливішим аспектом проведення дистанційного навчання є забезпечення методичної підтримки слухачів. Сучасне дистанційне навчання надає ряд інструментів, які можуть бути використані при проведенні навчання: відеоконференції, форуми, чати (від англ. chat – бесіда), блоги (від англ. weblog – інтернет - журнал, щоденник).

Вищезазначені інструменти використовуються не лише для організації спілкування викладача зі студентами, але і для спілкування студентів між собою.

Деякі науковці, такі, як А.Є.Войськунський, О.П.Белінська, О.Є.Жичкіна, І.С.Шевченко, зазначають, що Інтернет - комунікація має наступні можливості для формування полікультурної мовної особистості в процесі навчання іноземних мов:
1) «всесвітня павутина» сприяє знищенню кордонів, що дозволяє здійснювати реальну полікультурну комунікацію, надаючи можливість як групової, так і міжособистісної взаємодії для вивчення певних питань;

2) відсутність психологічного ризику за рахунок віртуального характеру комунікації дозволяє студентам відкрито реалізовувати себе, використовувати різні мовні та мовленнєві засоби, розробляти й випробовувати на практиці різні комунікативні стратегії;

3) можливість конструювання власної ідентичності та зміна способів самопрезентації в середовищі Інтернет, що позитивно відображається на розвитку творчого підходу до мови, за допомогою якого відбуваються процеси самоактуалізації мовної особистості;

4) знижена чутливість емоційної взаємодії позитивно впливає на розвиток лінгвістичного компоненту полікультурної мовної особистості, тому що в цьому випадку актуальною стає проблема свідомого та ретельного відбору мовних та мовленнєвих засобів для досягнення комунікативної мети в ситуації практичної відсутності засобів комунікації [3, c. 18].
Вітчизняна наука ще тільки починає розглядати процес навчання за допомогою Інтернет-комунікації, але, тим не менш, вже зараз можна говорити про наявність дидактичних переваг, які роблять педагогічний Інтернет-дискурс привабливим для застосування в практиці викладання іноземних мов. До них можна віднести гнучкість, швидкість, поєднання інформаційної та комунікативної складових, особистісна орієнтованість, можливості співпраці, які сприяють активному формуванню знань у студентів через самостійну роботу та колективне обговорення, розвивають та вдосконалюють інтелектуальні вміння, продуктивне та творче мислення, а також дозволяють активно формувати професійні та соціальні навички майбутніх фахівців.

Література
  1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/В.И.Карасик. – М., 2004. – 264 с.
  2. Коваль Т.І. Інформаційні технології у педагогічній освіті виклада ча вищого навчального закладу/Т.І.Коваль// Матеріали виїзного засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті (Хмельницький, 14- 16 травня 2009 р.): Наукове видання / За ред. С.О.Сисоєвої. – Хмельницький, 2009. – С. 38-62.
  3. Халяпина Л.П. Методическая система формирования поликультурной языковой личности посредством Интернет-коммуникации в процессе обучения иностранным языкам: автореф. на соискание уч. степени доктора наук/ Л.П.Халяпина. – СПб, 2006. – 48 c.
Стьопін Максим
Маріуполь

Джерело: mdu.in.ua
Новини
20.11.2017  Новий тест дозволить визначити ймовірність передчасних пологів
20.11.2017  Вчені знайшли нові гени, пов'язані з інтелектуальними порушеннями
20.11.2017  Неврологи дізналися, чому позіхання настільки заразливе
20.11.2017  Новий препарат здатний перемогти рак грудей
20.11.2017  Суперкомп'ютер - розпізнати пацієнтів-симулянтів тепер простіше простого
19.11.2017  Кориця обертає назад негативні наслідки дієти з високим вмістом жирів
19.11.2017  Фахівці радять літнім людям їсти авокадо
19.11.2017  Танці - ідеальна форма фізичної активності для людей похилого віку
19.11.2017  Цукор прирівняли до повноцінних наркотичних речовин
19.11.2017  Психологи: алкоголізм при правильному підході піддається контролю
18.11.2017  Пігулка замість тренування - це реальність, за словами співробітників Університету Лідса
18.11.2017  Волоські горіхи - ключ до боротьби з переїданням, показав аналіз
18.11.2017  Безпечні харчові добавки здатні зупинити розвиток сліпоти
18.11.2017  Інтенсивні інтервальні тренування збільшують мозковий потенціал дитини
18.11.2017  Якість сну прямо пов'язана з ризиком розвитку деменції, кажуть вчені
17.11.2017  Фахівці зрозуміли, як перемогти хворобу Альцгеймера
17.11.2017  Ліки від астми знижують ризик хвороби Паркінсона
17.11.2017  Біологи розповіли, як космічні польоти відображаються на тілі космонавтів
17.11.2017  Дослідники дізналися причину побічного ефекту статинів
17.11.2017  Особливий шоколад замінює гори ліків і вітамінів
HINARI
PubMed