Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Первый украинский нефрологический сайт проф. Д. Иванова Zepter
Технічна підтримка

Дистанційна освіта як різновид педагогічного Інтернет-дискурсуВсесвітня комп’ютерна мережа Інтернет має велику цінність для реалізації найрізноманітніших завдань у навчанні англійської мови як іноземної. За своєю сутністю Інтернет – одне з найважливіших джерел поточної інформації, яку дуже важко знайти в традиційному підручнику або навчальному посібнику. Різні Інтернет-ресурси, освітні програми, створені на основі Інтернет, широко використовуються в так званому Інтернет-дискурсі.

Всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет має велику цінність для реалізації найрізноманітніших завдань у навчанні англійської мови як іноземної. За своєю сутністю Інтернет – одне з найважливіших джерел поточної інформації, яку дуже важко знайти в традиційному підручнику або навчальному посібнику. Різні Інтернет-ресурси, освітні програми, створені на основі Інтернет, широко використовуються в так званому Інтернет-дискурсі.

У сучасній науці існує декілька визначень поняття «дискурс». В деяких працях вітчизняних лінгвістів (В.І.Карасик, Н.Д.Арутюнова) існує традиція трактувати поняття «дискурс» як «вербалізовану діяльність, яка реалізується в цілісному мовному творі, що містить не тільки лінгвістичні, але й екстралінгвістичні компоненти».

На думку В.І.Карасика, з позиції соціолінгвістики дискурс може бути двох типів: персональний (особистісно-орієнтований) та інституційний. В персональному дискурсі мовець виступає як особистість, в ньому відображається багатство його внутрішнього світу. В інституційному дискурсі особистість виступає як представник певного соціального інституту [1, c. 12].

Розглядаючи педагогічний дискурс, слід зазначити, що в ньому представлені як особистісно-орієнтований так і інституційний типи. Основою даного дискурсу є спілкування в межах статусно-рольових відносин.

Різновидом педагогічного Інтернет-дискурсу можна вважати дистанційну освіту. Позитивною рисою даної педагогічної взаємодії є той факт, що в результаті спілкування в Інтернеті зростає аудиторія, яку навчають, та колектив, який навчає. Крім того, завдяки інтерактивним властивостям Інтернету можливим є широке спілкування великої кількості учнів з великою кількістю викладачів.

Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми й методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного та комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи студентів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп'ютерів, телекомунікацій і є цілеспрямованим інтерактивним процесом взаємодії студентів та викладачів-модераторів. До переваг дистанційного навчання відносять асинхронність, доступність інформації, зменшення соціальної дистанції.

Ключовим елементом побудови дистанційного навчання сьогодні є інтерактивні мультимедійні навчальні курси, розміщені на спеціалізованих сайтах або порталах, що забезпечують нормальну підтримку, як учбового процесу, так і контролю за процесом навчання [2, c. 39].

Найважливішим аспектом проведення дистанційного навчання є забезпечення методичної підтримки слухачів. Сучасне дистанційне навчання надає ряд інструментів, які можуть бути використані при проведенні навчання: відеоконференції, форуми, чати (від англ. chat – бесіда), блоги (від англ. weblog – інтернет - журнал, щоденник).

Вищезазначені інструменти використовуються не лише для організації спілкування викладача зі студентами, але і для спілкування студентів між собою.

Деякі науковці, такі, як А.Є.Войськунський, О.П.Белінська, О.Є.Жичкіна, І.С.Шевченко, зазначають, що Інтернет - комунікація має наступні можливості для формування полікультурної мовної особистості в процесі навчання іноземних мов:
1) «всесвітня павутина» сприяє знищенню кордонів, що дозволяє здійснювати реальну полікультурну комунікацію, надаючи можливість як групової, так і міжособистісної взаємодії для вивчення певних питань;

2) відсутність психологічного ризику за рахунок віртуального характеру комунікації дозволяє студентам відкрито реалізовувати себе, використовувати різні мовні та мовленнєві засоби, розробляти й випробовувати на практиці різні комунікативні стратегії;

3) можливість конструювання власної ідентичності та зміна способів самопрезентації в середовищі Інтернет, що позитивно відображається на розвитку творчого підходу до мови, за допомогою якого відбуваються процеси самоактуалізації мовної особистості;

4) знижена чутливість емоційної взаємодії позитивно впливає на розвиток лінгвістичного компоненту полікультурної мовної особистості, тому що в цьому випадку актуальною стає проблема свідомого та ретельного відбору мовних та мовленнєвих засобів для досягнення комунікативної мети в ситуації практичної відсутності засобів комунікації [3, c. 18].
Вітчизняна наука ще тільки починає розглядати процес навчання за допомогою Інтернет-комунікації, але, тим не менш, вже зараз можна говорити про наявність дидактичних переваг, які роблять педагогічний Інтернет-дискурс привабливим для застосування в практиці викладання іноземних мов. До них можна віднести гнучкість, швидкість, поєднання інформаційної та комунікативної складових, особистісна орієнтованість, можливості співпраці, які сприяють активному формуванню знань у студентів через самостійну роботу та колективне обговорення, розвивають та вдосконалюють інтелектуальні вміння, продуктивне та творче мислення, а також дозволяють активно формувати професійні та соціальні навички майбутніх фахівців.

Література
  1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/В.И.Карасик. – М., 2004. – 264 с.
  2. Коваль Т.І. Інформаційні технології у педагогічній освіті виклада ча вищого навчального закладу/Т.І.Коваль// Матеріали виїзного засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті (Хмельницький, 14- 16 травня 2009 р.): Наукове видання / За ред. С.О.Сисоєвої. – Хмельницький, 2009. – С. 38-62.
  3. Халяпина Л.П. Методическая система формирования поликультурной языковой личности посредством Интернет-коммуникации в процессе обучения иностранным языкам: автореф. на соискание уч. степени доктора наук/ Л.П.Халяпина. – СПб, 2006. – 48 c.
Стьопін Максим
Маріуполь

Джерело: mdu.in.ua
Новини
18.07.2018  Фізичні вправи допоможуть впоратися з залежністю
18.07.2018  Вчені зрозуміли, як підвищити ефективність хіміотерапії
18.07.2018  Кишкова паличка і розвиток старечого недоумства виявилися пов'язані
18.07.2018  Віртуальна реальність допоможе реабілітуватися після ампутації
18.07.2018  Вчені: якщо у вас проблеми з вагою, не варто звинувачувати спадковість
17.07.2018  Генетики: деяких людей алкоголь вбиває в рази швидше
17.07.2018  Стоматологи відчувають страх пацієнтів, показало дослідження
17.07.2018  У зайвої ваги є плюс, виявили фахівці
17.07.2018  Ускладнення під час вагітності активують гени, пов'язані з шизофренією
17.07.2018  Лікарі вперше в Росії провели операцію на мозку за допомогою робота
16.07.2018  Хвороба шкіри може викликати проблеми з серцем
16.07.2018  Забруднення повітря озоном зв'язали з астмою у дітей
16.07.2018  Дієта з низьким вмістом жирів запобігає смерті від раку грудей
16.07.2018  Лікарі: не потрібно боятися замінників цукру
16.07.2018  Дослідники створять першу в світі вакцину проти алергії на кішок
16.07.2018  Вчені розповіли, як збільшити силу антибіотиків
16.07.2018  Агресивність поведінки легко контролювати, довели неврологи
15.07.2018  Британські медики: кожна людина повинна з'їдати мінімум одне яйце на день
15.07.2018  Омолодження серцево-судинної системи можливо, показали тести
15.07.2018  Знайдений простий спосіб боротьби з ожирінням
HINARI
PubMed