Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Издательский дом ЗАСЛАВСКИЙ Zepter
Технічна підтримка

НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ від 25.05.2007 №269 Про утворення Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 травня 2007 року N 269

Про утворення Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України

З метою виконання положень Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Республіки Корея про реалізацію проекту "Створення телемедичної мережі м. Києва" та створення умов для надання високоякісної та високотехнологічної комплексної медичної допомоги населенню України, розробки, клінічного випробування, впровадження та використання при діагностиці та лікуванні громадян України передових світових інформаційних технологій наказую:

1. Утворити Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров'я України (далі - Центр).

2. Розташувати Центр на базі Київської міської клінічної лікарні N 6 на договірних засадах за адресою: м. Київ, пр. Комарова, 3.

3. Затвердити:

3.1. Статут Центру (додається).

3.2. Структуру Центру (додається).

4. Покласти на Центр функції закладу охорони здоров'я з надання консультативної та діагностичної медичної допомоги громадянам усіх регіонів України, впровадження телемедицини в систему охорони здоров'я, проведення моніторингу впровадження телемедицини та інформатизації в закладах охорони здоров'я в Україні, надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров'я з питань телемедицини, розробку і впровадження єдиної, цілісної системи надання інформаційних медичних послуг на базі сучасних телекомунікаційних систем та мережі Інтернет.

5. Призначити головним лікарем Центру Осташка Віталія Геннадійовича.

6. Головному лікарю Центру Осташку В. Г.:

6.1. Забезпечити державну реєстрацію Центру у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Укласти з Київською міською клінічною лікарнею N 6 договір про оренду нежилого приміщення за адресою: м. Київ, пр. Комарова, 3, у відповідності до чинного законодавства України.

6.3. В двотижневий термін після підписання цього наказу подати на затвердження до МОЗ України розрахунки та штатний розпис Центру по спеціальному фонду державного бюджету на 2007 рік.

7. Директору Департаменту кадрової політики, освіти та науки Банчуку М. В. внести відповідні зміни до номенклатури закладів, підприємств, установ та організацій МОЗ України.

8. Директору Департаменту економіки і фінансів Карамушці Л. І. передбачати фінансування Центру, починаючи з 2008 року та на наступні роки за рахунок загального фонду державного бюджету.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Орду О. М.

 

Міністр 
Ю. О. Гайдаєв 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 25 травня 2007 р. N 269 


СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО КЛІНІЧНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


1. Загальні положення

1.1. Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров'я України (далі - Центр) є державним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який засновано на державній власності і підпорядковано Міністерству охорони здоров'я (далі - МОЗ України).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повне найменування Центру:

- українською мовою: "Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров'я України";

- російською мовою: "Государственный клинический научно-практический центр телемедицины Министерства охраны здоровья Украины".

- англійською мовою: Telemedicine Center, Ministry of Health of Ukraine

Скорочене найменування Центру:

- українською мовою: "ДКНПЦТМ МОЗ України".

- російською мовою: "ГКНПЦТ Украины".

- англійською мовою: "TMC".

2.2. Місцезнаходження Центру: 03680, Україна, м. Київ, проспект Комарова, 3.

3. Юридичний статус

3.1. Центр є юридичною особою, має закріплене за нею майно, може від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнових прав, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.2. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

3.3. Центр є неприбутковим закладом.

3.4. Центр має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку та згідно з законодавством України.

3.5. Центр здійснює оперативний і бухгалтерський облік діяльності закладу, веде статистичну звітність, встановлену законодавством України.

4. Мета, основні завдання та напрямки діяльності Центру

4.1. Метою діяльності Центру є надання висококваліфікованої комплексної консультативної медичної допомоги населенню з застосуванням сучасних інформаційних та телемедичних технологій, організація заходів з розробки, апробації, впровадження їх та розвитку телемедицини в Україні

4.1. Основними завдання та напрямками діяльності Центру є:

4.2.1. Здійснення медичної практики.

4.2.2. Організаційно-методична діяльність.

4.2.3. Аналітично-інформаційна діяльність.

4.2.4. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота з розвитку телемедичних технологій.

4.2.5. Міжнародне співробітництво в області телемедицини.

4.2.6. Інформаційно-просвітницька та пропагандистська діяльність.

4.2.7. Консультативна та діагностична діяльність.

4.2.8. Участь у розробці нормативно-правових актів.

4.2.9. Надання медичних послуг (в тому числі і за плату) у порядку та у межах, визначених чинним законодавством України.

4.2.10. Організація телемедичних консультацій на всіх етапах надання планової та екстреної медичної допомоги.

4.2.11. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування, Центр зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому законодавством України.

4.2.12. Організація надання висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги населенню із застосуванням сучасних телекомунікаційних систем на основі застосування сучасних досягнень науки і використання новітньої техніки, нових способів і методів діагностики.

4.2.13. Інша не заборонена законодавством України діяльність.

5. Функції

5.1. Консультування хворих в складних клінічних випадках на різних етапах надання медичної допомоги.

5.2. Консультування хворих, що потребують невідкладної медичної допомоги.

5.3. Консультування хворих на догоспітальному етапі для уточнення попереднього діагнозу/методу лікування і вирішення питань про місце і терміни майбутнього лікування.

5.4. Організація і проведення планових телемедичних консультацій із спеціалістами високоспеціалізованих медичних закладів України (центрів, інститутів АМН та МОЗ України) та фахівцями зарубіжних клінік у складних випадках встановлення діагнозу і вибору тактики лікування.

5.5. Розробка та впровадження в практичну діяльність інноваційних технологій.

5.6. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота з розвитку телемедичних технологій.

5.7. Надання лікувально-діагностичної допомоги населенню із застосуванням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій.

5.8. Надання медичної допомоги робітникам підприємств та організацій згідно з укладеними угодами.

5.9. Зберігання, відпуск, знищення та використання за призначенням наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.

5.10. Надання громадянам, що звернулось за допомогою до Центру та його посадових осіб, послуг, що супроводжують процес обстеження, діагностики та лікування.

5.11. Розробка, підтримка та розвиток медичного WEB-порталу Центру для надання інформаційних та консультативних послуг користувачам мережі Інтернет.

5.12. Підготовка медичного та технічного персоналу лікувально-профілактичних закладів для роботи з телемедичним обладнанням і програмним забезпеченням, розробка відповідних методичних матеріалів.

5.13. Формування бази даних проведених телемедичних консультацій, вивчення та аналіз роботи телемережі, ведення обліку та звітності.

5.14. Науково-дослідна та практична робота щодо створення та розвитку телемережі.

5.15. Розробка стандартів діагностики, профілактики та лікування з використанням телемедичних технологій

5.16. Опрацювання практичних рекомендацій та підготовка методичних матеріалів для роботи з телемедичним обладнанням і програмним забезпеченням.

5.17. Розробка пропозицій щодо міжнародного співробітництва в області телемедицини.

5.18. Участь у конкурсах та тендерах з інформаційних технологій, в тому числі міжнародних, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.19. Використання позабюджетних коштів, в тому числі і в іноземній валюті, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Центру, розробку і реалізацію науково-дослідних проектів в межах чинного законодавства України.

5.20. В межах компетенції Центру, здійснення інформаційно-просвітницької та пропагандистської діяльності.

5.21. Взаємодія з медичними закладами інших відомств, країн, науково-дослідними інститутами, міжнародними та громадськими організаціями у межах компетенції Центру.

5.22. Проведення спільних досліджень з науковими установами, фірмами зарубіжних країн на основі прямих договорів (контрактів).

5.23. Здійснення організації і проведення симпозіумів, конференцій, науково-практичних семінарів стажувань з питань, пов'язаних з телемедициною, в тому числі міжнародних.

5.24. Підготовка та перепідготовка спеціалістів Центру в зарубіжних країнах, а також зарубіжних спеціалістів на базі Центру в межах діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

5.25. Здійснення маркетингових досліджень в галузі телемедицини з метою впровадження у медичну практику світових досягнень науки і техніки.

6. Фінансове забезпечення та майно

6.1. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі і спеціального фонду, а також інших джерел, передбачених законодавством України.

6.2. Майно Центру закріплено за ним на праві оперативного управління відповідно до вимог законодавства України.

6.3. Майно Центру становить основні фонди (включаючи будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання та інше), грошові кошти, вартість яких відображається в її самостійному балансі.

6.4. Центр має реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України.

6.6. Центр має право передавати та списувати майно у порядку та відповідно до вимог законодавства України.

6.7. Центр має право здавати майно, яке знаходиться на його балансі, в оренду у порядку та відповідно до вимог законодавства України.

6.8. Майно Центру становлять основні фонди, грошові кошти та інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

6.9. Джерелом формування майна Центру є:

- кошти державного бюджету;

- власні надходження;

- благодійні (добровільні) внески, пожертвування від юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.10. Збитки, завданні Центру в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Центру винними особами добровільно або за рішенням суду.

7. Органи управління

7.1. Управління Центром здійснює головний лікар Центру, який призначається і звільняється з посади наказом Міністра охорони здоров'я України відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Головний лікар Центру має обов'язки і користується правами, наданими керівникам законодавством України, а саме:

- затверджує посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, план роботи Центру;

- укладає договори, угоди, контракти, підписує документи, пов'язані з діяльністю Центру;

- має право першого підпису бухгалтерських документів;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру згідно з законодавством України;

- готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до цього Статуту;

- розпоряджається бюджетними коштами загального та спеціального фонду за виконання робіт за надання послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством України;

- разом з головним бухгалтером персонально відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності;

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України;

- від імені Центру розпоряджається майном у межах, визначених законодавством України та цим Статутом;

- підписує (укладає) колективний договір згідно з законодавством України та цим Статутом;

- здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю Центру;

- подає на затвердження кошторис та штатний розпис Центру у порядку, встановленому законодавством України;

- звітує з питань здійснення діяльності Центру у порядку, встановленому законодавством України;

- відкриває реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, здійснює касові і розрахункові операції, видає доручення від імені Центру;

- забезпечує подання в установленому порядку фінансової та статистичної звітності;

- без довіреності діє від імені Центру, в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах, а також здійснює інші дії в межах повноважень, передбачених законодавством України;

- видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для працівників Центру, у тому числі по заохоченню і накладенню дисциплінарних стягнень.

7.3. Головний лікар Центру в межах наданих йому повноважень самостійно вирішує всі питання діяльності Центру, питання соціальної сфери з профспілковим комітетом, який представляє інтереси трудового колективу.

8. Повноваження трудового колективу

8.1. Трудовий колектив Центру складається з громадян, які приймають участь в його діяльності на підставі трудових договорів.

8.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж два рази на рік.

8.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

8.4. Трудовий колектив за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі типових правил затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

8.5. Сторони Колективного договору звітуються на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

8.6. Посадові особи Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

9. Реорганізація і ліквідація

9.1. Припинення Центру здійснюється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації. Припинення та ліквідація Центру здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я України або рішенням суду в установленому законодавством України порядку.

9.2. Зміна та доповнення в цей Статут затверджуються наказом Міністерства охорони здоров'я України за поданням головного лікаря Центру.

9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники Центру забезпечуються соціально-правовим захистом, передбаченим законодавством України.

9.4. Витрати, пов'язані з припиненням діяльності Центру, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.

9.5. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.6. Припинення існування Центру здійснюється з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 25 травня 2007 р. N 269 


СТРУКТУРА
ДЕРЖАВНОГО КЛІНІЧНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ

1. Відділ медичного супроводу

2. Кабінет первинного огляду та реєстрації пацієнтів

3. Консультативно-діагностичний кабінет

4. Кабінет конференц-зв'язку та віддалених консультацій

5. Відділ технічного супроводу

6. Серверна


НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ від 25.05.2007 №269 Про утворення Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України
Новини
05.03.2022  Місто дбає про Головний прапор країни: сьогодні здійснили планові роботи із заміни полотнища (оновлено)
05.03.2022  Перша долікарська допомога
04.03.2022  Інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки в умовах військового нападу Росії на Україну
03.03.2022  ЯК ОТРИМАТИ ПЕНСІЮ ТА ГРОШОВІ ВИПЛАТИ В УКРПОШТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
03.03.2022  Створено Координаційний центр розміщення постраждалих від агресії РФ в Україні
02.03.2022  УРЯДОВА ЦІЛОДОБОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
02.03.2022  Що робити у разі радіоактивного зараження?
01.03.2022  Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії (оновлено)
01.03.2022  ПОТРАПЛЯННЯ В ТЕЛЕВЕЖУ! ТИМЧАСОВО МОЖЕ БУТИ ВІДСУТНЄ МОВЛЕННЯ ТЕЛЕКАНАЛІВ
01.03.2022  З Україною Європейський Союз точно буде міцніший – Глава держави на сесії Європарламенту
28.02.2022  У Міністерстві внутрішніх справ України надали громадянам поради, як поводити себе на блокпостах.
28.02.2022  ЯК ПОВОДИТИСЯ ПРИ ОБСТРІЛІ.
27.02.2022  Що робити при хімічному зараженні?
26.02.2022  ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВЧАСНУ ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
26.02.2022  У Києві зібрали поради для людей з інвалідністю на випадок надзвичайної ситуації (+відео)
25.02.2022  ВІТАЛІЙ КЛИЧКО: СТОЛИЦЯ ВСТУПИЛА В ФАЗУ ОБОРОНИ
25.02.2022  Національний банк та банківська система України надалі працюють
25.02.2022  СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ: ВСІМ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ РЕКОМЕНДОВАНО ПРИПИНИТИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА ОГОЛОСИТИ КАНІКУЛИ НА ДВА ТИЖНІ
24.02.2022  Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави, по всій території України запроваджується воєнний стан
30.06.2021  Вчені створили комп’ютер, що визначає біологічний вік мозку
HINARI
PubMed