Пошук по сайту
Авторизація
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Періодика
Медична інформатика та інженерія
Партнери
Поиск информации по диагнозу / Med And Me Первый украинский нефрологический сайт проф. Д. Иванова Zepter
Технічна підтримка

Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо проведення акредитації закладу охорони здоров'я(станом на 14.06.2012 року)

Акредитація закладів охорони здоров’я та відповідальність

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» заклади охорони здоров'я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я встановлений Постановою КМУ від 15.07.1997 року №765. Вказаною Постановою не передбачено санкції щодо закладу охорони здоров’я за не проведення акредитації.

Згідно статті 23 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» вищий нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я здійснюють Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров’я може бути кримінальною, адміністративною та цивільною (стаття 80 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

Кримінальна відповідальність за злочини проти здоров’я та життя людини передбачені розділом 2 Кримінального кодексу України, відповідно до якого відсутня кримінальна відповідальність за неоформлення акредитації закладу охорони здоров’я.

Цивільна відповідальність за неоформлення акредитації відсутня.

Адміністративна відповідальність за здійснення діяльності з порушенням умов ліцензування передбачена статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: провадження господарської діяльності без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Відповідно до статті 255 КпАП України до осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені відповідно до статті 164, відносяться уповноважені на те посадові особи:

 • органів внутрішніх справ;
 • органів державного пожежного нагляду;
 • фінансових органів;
 • органів державної податкової служби.
Нагляд і контроль за додержанням ліцензійних умов

Відповідно до пункту 1.5 Порядку контролю за додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових перевірок у межах своїх повноважень здійснює МОЗ України як орган ліцензування діяльності з медичної практики. Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок (в тому числі Міністерство економіки України, органи податкової служби тощо).

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження медичної практики здійснює МОЗ України в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки здійснюють МОЗ України або Мінекономіки України лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення. За результатами перевірки перевіряючий орган в останній день перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник видається керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, який перевірявся, другий - зберігається перевіряючим органом. Перевіряючий орган не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати до перевіряючого органу інформацію про усунення порушень.

Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов провадження медичної практики зобов'язані повідомити про ці порушення МОЗ.

Анулювання ліцензії

Підстави для анулювання ліцензії викладені в статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Це:

1. Заява ліцензіата про анулювання ліцензії.

2. Акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов -

Відповідно до пункту 1.4.6 Порядку контролю за додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики повторне порушення Ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після прийняття розпорядження МОЗ України щодо усунення в установлені терміни аналогічного порушення.

3. Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

4. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця.

5. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії -

Відповідно до пункту 1.4.4 Порядку контролю за додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики недостовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії - встановлення місця провадження господарської діяльності, яке не зазначено у заяві або інших документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, а також інших розбіжностей між відомостями, викладеними у поданих документах та встановленими за результатами перевірки.

6. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності -

Відповідно до пункту 1.4.5 Порядку контролю за додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики передача ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності - встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншому суб'єкту господарювання: фізичній особі - підприємцю або юридичній особі, які провадять господарську діяльність з медичної практики без отримання в установленому порядку ліцензії.

7. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

8. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності -


Відповідно до пункту 1.4.4 Порядку контролю за додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов – це:

 • відсутність за місцем провадження господарської діяльності матеріально-технічної бази (виробничих площ, обладнання, матеріальних ресурсів та медичної документації обліку і звітності, які в установленому порядку використовуються під час здійснення діяльності за видами медичної допомоги, нормативних документів зі стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики),
 • медичних працівників
 • наявність медичних працівників, допущених до здійснення діяльності без відповідного рівня освіти і кваліфікації,
 • встановлення при перевірці факту використання праці без оформлення трудових відносин з працівником.
9. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування -
Відповідно до пункту 1.4.2 Порядку контролю за додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики відмова ліцензіата у проведенні перевірки - недопущення посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України на територію та/або до будівель, споруд, приміщень ліцензіата, які використовуються для провадження господарської діяльності з медичної практики, непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця, відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб МОЗ України.

Тобто, Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» містить вичерпний перелік підстав, через які ліцензія може бути анульована. Цей перелік не включає відсутність акредитації.

Це також підтверджується позицією Держкомпідприємництва, викладеною в Листі від 05.11.2002 року №4-47-173/5883. Згідно вказаного Листа «приймати рішення стосовно анулювання ліцензії можливо лише тоді, коли для цього є достатньо підстав і всі інші можливі заходи впливу на суб’єкта господарської діяльності вичерпані».

Порядок прийняття рішення про анулювання ліцензії

МОЗ України приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється МОЗ України з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення МОЗ України зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення МОЗ України про анулювання попередньої ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

Нормативна база:
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;
 • «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики», затверджені Наказом Мінохорони здоров’я України від 02.02.2011 року №49;
 • «Порядок контролю за додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2011 року №80;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються» від 23.11.2010 року №1033;
 • Лист Держкомпідприємництва від 05.11.2002 року №4-47-173/5883;
 • «Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я», затверджений Постановою КМУ від 15.07.1997 року №765.
Джерело: forum.liga.net

Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо проведення акредитації закладу охорони здоров'я
Про порядок знищення медичної документації
Новини
19.02.2019  Вчені Університету Дуйсбург-Ессен виявили новий тип судин в кістках
19.02.2019  Онкологи протестували новий універсальний засіб проти раку
19.02.2019  Дослідники виростили штучні клітини підшлункової залози
19.02.2019  Простий аналіз крові виявить деменцію майже за 20 років до появи перших симптомів
19.02.2019  Дерматологи виявили несподіваний порятунок від свербежу
18.02.2019  Глобальна зміна клімату призведе до справжньої катастрофи, каже аналіз
18.02.2019  Неврологи пролили світло на новий метод боротьби з болями
18.02.2019  Неврологи пролили світло на появу нападів після травми голови
18.02.2019  Деякі вітаміни можуть полегшити відмову від куріння
18.02.2019  Лікарі пояснили, навіщо потрібен особливий підхід до лікування грипу
17.02.2019  Західна дієта може зробити вас сприйнятливим до харчових інфекцій
17.02.2019  Кардіологи озвучили універсальний спосіб, який огороджує від зупинки серця
17.02.2019  Зелені насадження можуть продовжити життя літнім людям
17.02.2019  Медики: вагітним дуже важливо стежити за рівнем цукру в крові
17.02.2019  Вчені виявили несподіваний зв'язок: чим брудніше повітря, тим сумніші люди
16.02.2019  Ароматерапія перевертає уявлення про контроль харчування
16.02.2019  Онкологи категорично заборонили захоплюватися м'ясними делікатесами
16.02.2019  Психологи: післяпологова депресія батька значно впливає на дітей
16.02.2019  Лікарі назвали клітковину новим джерелом молодості
16.02.2019  Лікарі: якщо жінка хоче мати гарну фігуру, вона повинна годувати грудьми
HINARI
PubMed